Video  

Cruise Costa Fortuna

Ook dit keer maak ik 2 cruises achter elkaar. Ik ga eerst naar IJsland, terug naar Amsterdam en daarna probeer ik nogmaals in Noorwegen de highlights te kunnen zien wat vorig jaar niet doorging tijdens mijn cruise.Dit keer verliep alles volgens het vaarschema en heb het mooie IJsland en Noorwegen bewonderd. Het is een mooie manier van reizen. Ondanks dat is het mijn laatste cruise. Na de verschrikkelijke Cruise met MSC nu met Costa cruises gegaan. Mijn hut onder de keuken bezorgde mij slapeloze nachten dit keer doordat men ’s nachts de boel met veel geweld gingen schoonmaken. Ook hier geen enkele bereidwilligheid er wat aan te doen. Met beide had ik goede ervaringen maar het is nu een groot verdien model geworden en je moet geen commentaar hebben. Zelfs de medische dienst doet mee aan het verdien model. Ik had een probleem en de arts vermelde dat ik dringend een infuus nodig had en moest een paar uur daar in het hospital blijven liggen. Natuurlijk in paniek maar ik mocht daarna gewoon weer van alles doen zonder verdere controle. Wat ik erg vreemd vond. Thuis met papier wat men gedaan had naar de huisarts en die vroeg zich af wat ze gedaan hebben. Gewoon een flauwekul infuus. Dit is een typische cruise behandeling wat je een paar honderd euro’s kost. Mijn vertrouwen in de cruise medische dienst is hierdoor totaal verdwenen. Dus geen cruises meer voor mij.(2015)

Also this time I make 2 cruises in a row. First I’ll go to Iceland, back to Amsterdam and then I’ll try again in Norway to see the highlights that didn’t take place during my cruise last year. This time everything went according to the sailing schedule and I admired the beautiful Iceland and Norway. It’s a beautiful way to travel. Despite that, it will be my last cruise. After the terrible Cruise with MSC now went with Costa cruises. My hut under the kitchen gave me sleepless nights this time because people started cleaning things with great violence at night. No willingness to do anything about it either. I had good experiences with both but it has now become a big earning model and you should not comment. Even the medical service participates in the revenue model. I had a problem and the doctor mentioned that I urgently needed an IV and had to stay there in the hospital for a few hours. Of course in a panic, but after that I was allowed to do everything without further control. Which I found very strange. At home with paper what they had done to the doctor and he wondered what they had done. Just a crappy drip. This is a typical cruise treatment that will cost you a few hundred euros. My faith in the cruise medical service has completely disappeared because of this. So no more cruises for me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *